Tag Archives: commons

गावरान मेवा

खंडाळ्याच्या घाटातून जाताना, आदिवासी महिला जांब, जांभळं, बोरं किंवा करवंद विकतात. हा गावरान मेवा आपल्या लहानपणच्या आठवणी जाग्या करतो.

Posted in जीवन भाषा | Tagged , , , , , | Leave a comment