Tag Archives: मोबाइल फोन

ये मने, बैस अशी ….

(दुपारी ४ ची वेळ. ६६ वर्षांची आजी गॅलरीत वाचत बसलेली. १५-१६ वर्षांची मनी ही तिची नात गॅलरीत प्रवेश करते.) आजीः – ये मने, बैस अशी…पण तुझी ती चपटी डबी जरा दूर ठेव पाहू !

Posted in जीवन भाषा | Tagged , , , | Leave a comment