Midnight Commander

Midnight commander is one of the most mature software on Linux. This site explains mc in details. Many software developers spend most of their life while using mc (midnight commander). Continue reading

Posted in SciTech | Leave a comment

विज्ञान सर्वांसाठी -८

“विज्ञान सर्वांसाठी” या विषयावर मी काही काळापूर्वी रेडिओ इन्फिनिटी या कम्युनिटी रेडिओवर जी आठ व्याख्याने दिली ती क्रमाने येथे देत आहे. हे माझं आठवं आणि शेवटचं व्याख्यान. Continue reading

Posted in विज्ञान तंत्रज्ञान | Leave a comment

विज्ञान सर्वांसाठी -७

“विज्ञान सर्वांसाठी” या विषयावर मी काही काळापूर्वी रेडिओ इन्फिनिटी या कम्युनिटी रेडिओवर जी आठ व्याख्याने दिली ती क्रमाने येथे देत आहे. हे माझं सातवं व्याख्यान. Continue reading

Posted in विज्ञान तंत्रज्ञान | Leave a comment

विज्ञान सर्वांसाठी -६

“विज्ञान सर्वांसाठी” या विषयावर मी काही काळापूर्वी रेडिओ इन्फिनिटी या कम्युनिटी रेडिओवर जी आठ व्याख्याने दिली ती क्रमाने येथे देत आहे. हे माझं सहावं व्याख्यान. Continue reading

Posted in विज्ञान तंत्रज्ञान | Leave a comment

विज्ञान सर्वांसाठी -५

“विज्ञान सर्वांसाठी” या विषयावर मी काही काळापूर्वी रेडिओ इन्फिनिटी या कम्युनिटी रेडिओवर जी आठ व्याख्याने दिली ती क्रमाने येथे देत आहे. हे माझं पाचवं व्याख्यान. Continue reading

Posted in विज्ञान तंत्रज्ञान | Leave a comment

विज्ञान सर्वांसाठी -४

“विज्ञान सर्वांसाठी” या विषयावर मी काही काळापूर्वी रेडिओ इन्फिनिटी या कम्युनिटी रेडिओवर जी आठ व्याख्याने दिली ती क्रमाने येथे देत आहे. हे माझं चौथं व्याख्यान. Continue reading

Posted in विज्ञान तंत्रज्ञान | Leave a comment

विज्ञान सर्वांसाठी -३

“विज्ञान सर्वांसाठी” या विषयावर मी काही काळापूर्वी रेडिओ इन्फिनिटी या कम्युनिटी रेडिओवर जी आठ व्याख्याने दिली ती क्रमाने येथे देत आहे. हे माझं तिसरं व्याख्यान. Continue reading

Posted in विज्ञान तंत्रज्ञान | Leave a comment

विज्ञान सर्वांसाठी -२

“विज्ञान सर्वांसाठी” या विषयावर मी काही काळापूर्वी रेडिओ इन्फिनिटी या कम्युनिटी रेडिओवर जी आठ व्याख्याने दिली ती क्रमाने येथे देत आहे. हे माझं दुसरं व्याख्यान. Continue reading

Posted in विज्ञान तंत्रज्ञान | Leave a comment

विज्ञान सर्वांसाठी -१

“विज्ञान सर्वांसाठी” या विषयावर मी काही काळापूर्वी रेडिओ इन्फिनिटी या कम्युनिटी रेडिओवर जी आठ व्याख्याने दिली ती क्रमाने येथे देत आहे. हे माझं पहिलं व्याख्यान. Continue reading

Posted in विज्ञान तंत्रज्ञान | Leave a comment

गर्दीच्या शोधात लेखक….

समाज-माध्यमे म्हणजे गर्दीच्या शोधात असणारे गरजू लेखक एकत्र येण्याची जागा.. या “लेखकांचा” स्वभाव समाज माध्यमे ठरवतात.. आणि नंतर त्या “लेखकांची” माहिती (कोणाकोणाला कोण जाणे) विकून या कंपन्याच बहु-अब्जाधीश होतात. लेखकांची माहिती न विकणाऱ्या काही साइट्स आहेतही, पण त्या साइट्सना स्वतःचा “स्वभाव” नाही. Continue reading

Posted in विज्ञान तंत्रज्ञान | Leave a comment