सौम्या आणि मामा-३

“विज्ञान सर्वांसाठी” या विषयावर मी काही काळापूर्वी रेडिओ इन्फिनिटी या कम्युनिटी रेडिओवर आठ व्याख्याने दिली. त्यानंतर माझ्या चार लघुनाटिका तेथून प्रसारित झाल्या. ही तिसरी लघुनाटिका.

ऐका…

मात्र तुम्हाला ही नाटिका वाचायची असेल तर pdf रूपात इथे वाचता येईल.

This entry was posted in विज्ञान तंत्रज्ञान. Bookmark the permalink.