HTML शिका-3

श्री. गौरव पंत यांच्या html5 विषयीच्या व्याख्यानमालेचा हा तिसरा भाग.

या पूर्वीच्या सर्व व्याख्यांनांबद्दलचे तुमचे मत मांडणे वा शंका निरसन मूळ संकेतस्थळावर (यू-ट्यूब) जाऊन करा. धन्यवाद.

This entry was posted in विज्ञान तंत्रज्ञान. Bookmark the permalink.